Formació Pofessional

Els Cicles Formatius són programes d’ensenyament reglat de Formació Professional Específica. Adscrits a famílies professionals de diferents sectors de producció i serveis. Els principals objectius són, en el termini d’un o dos anys de durada, garantir als estudiants la formació necessària per poder incorporar-se al mercat laboral o per accedir a estudis superiors.

 • Raons
  • Una àmplia oferta de programes de Formació Professional en tres campus

   El treball conjunt dels tres campus ens permet aprendre contínuament, compartir experiències i construir un model educatiu innovador, sòlid i rigorós.

  • Els itineraris formatius

   Els estudiants poden escollir quin itinerari formatiu volen seguir. Des de  la formació professional inicial, passant pels graus mitjans, curs d’accés, graus superiors o cursos d’especialització.

  • L'Estreta relació amb el sector professional

   Les institucions i empreses col·laboren decisivament en la formació oferint als nostres estudiants experiències de pràctiques de qualitat, seminaris específics a l’escola i visites professionals en un entorn real.

  • La dimensió internacional

   La nostra xarxa internacional de contactes ofereix als nostres estudiants una formació sense fronteres. Incorporem a l’experiència acadèmica una dimensió cultural, lingüística I turística amb estades a l’estranger.

  • Erasmus acadèmics i de pràctiques

   A través del programa ERASMUS, els nostres estudiants poden realitzar part del seu currículum acadèmic i estades de pràctiques en empreses a l’estranger. Aquestes experiències contribueixen al seu enriquiment professional i personal.

  • La projecció professional

   La Borsa de Treball gestiona les possibilitats de contractació i d’inserció laboral i orienta els estudiants assessorant-los en la planificació de la seva carrera professional.

  • L'orientació acadèmica i professional

   El tutor acompanya i orienta als estudiants tant acadèmicament com vers la professió i l’aprenentatge al llarg de la vida.

  • El professorat

   El professorat, en permanent contacte amb el món empresarial, alterna la docència amb la investigació i l’exercici professional.