Programa i projectes

A Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi incorporem a la nostra opció metodològica diversos projectes que faciliten l’assoliment dels objectius establerts a cada etapa formativa.

 • Els nostres projectes

  A Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi incorporem a la nostra opció metodològica diversos projectes que faciliten l’assoliment dels objectius establerts a cada etapa formativa.

  • L’anglès a Primària

   ...users and learners are capable of communicating and learning in a multilingual environment”

   A Educació Primària, l’aprenentatge de l’anglès està enfocat a maximitzar i prioritzar la comprensió i l’expressió oral amb la finalitat de comunicar-nos. Volem que els nostres alumnes aprenguin la llengua utilitzant-la emfasitzant la interacció, establint i creant conversa i utilitzant la llengua. 

   Per tal que els infants desenvolupin la comprensió oral i assumeixin aquesta llengua com una forma més de comunicar-se, treballem l’anglès a l’aula amb una metodologia rigorosa i variada i amb el suport de les TIC. Al cicle inicial, els alumnes aprenen mitjançant històries, dramatitzacions i cançons, i amb el suport d’imatges i materials diversos. Al cicle mitjà i superior, incorporem, mitjançant el projecte AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts amb Llengua Estrangera), la llengua anglesa en els continguts de diferents àrees de coneixement.

  • Anglès al cicle inicial
   • 2 sessions setmanals d’anglès a l’aula
   • 1 sessió setmanal de DRAMA amb 2 mestres a l’aula
   • Espais naturals: monitoratge en anglès
   • Suport de l’auxiliar de conversa
  • Anglès al cicle mitjà
   • 2 sessions setmanals d’anglès a l’aula (grups reduïts)
   • 1 sessió d’AICLE setmanal (Coneixement del Medi)
   • Suport de l’auxiliar de conversa
  • Anglès al cicle superior
   • 3 sessions setmanals d’anglès a l’aula (grups reduïts)
   • 2 sessions d’AICLE setmanals (Coneixement del Medi, Matemàtiques, Medi Social i Drama, amb dos mestres a l’aula)
   • Projecte European Pen Pals, a 5è de Primària
   • Projecte europeu Friends in Europe, a 6è de Primària
   • Intercanvi d’activitats i visita escoles de UK amb alumnes
   • Suport de l’auxiliar de conversa
  • Projecte AICLE

   El projecte AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera) o CLIL (Content Language Integrated Learning) potencia la pràctica dels coneixements d’una llengua estrangera alhora que s’aprenen continguts no lingüístics.

   L’anglès ha esdevingut una eina de comunicació  internacional, tant en l’àmbit acadèmic com en el món laboral, imprescindible per a desenvolupar-se amb èxit a la vida. A Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi treballem la competència comunicativa en anglès introduint aquesta llengua a P3, assentant una bona base a Primària i consolidant-la a Secundària.

   El projecte AICLE suposa un enfocament innovador en l’aprenentatge i un canvi cap a la integració curricular amb l’objectiu de millorar la competència lingüística, fomentar l’autonomia i la iniciativa personal, desenvolupar la competència cultural i artística, i aprendre a aprendre. L’èmfasi d’AICLE  en la resolució de problemes i a saber fer les coses en una altra llengua augmenta la motivació dels alumnes i referma la seguretat en ells mateixos. 

   A partir del cicle mitjà d’Educació Primària i fins el 2n curs de batxillerat introduïm la llengua anglesa en el contingut curricular de diferents crèdits.

  • Programa d’Auxiliars de Conversa

   En el marc del projecte MULTILINGÜE proposem el Programa d’Auxiliars de Conversa (PAC). Aquests auxiliars són joves de parla anglesa que realitzen tasques d’assistència a les activitats previstes en el projecte multilingüe del centre augmentant la incidència de la llengua oral i col·laborant en les activitats AICLE. L’auxiliar de conversa col·labora també amb el professorat en les activitats d’ensenyament i aprenentatge de la llengua estrangera, així com en l’elaboració de materials complementaris del departament d’idiomes, i dóna un suport lingüístic, tant dins com fora de l’aula, que el situa com a referent de llengua per als alumnes i per als professors que imparteixen continguts en anglès.

   Paral·lelament, els auxiliars de conversa ofereixen sessions de conversa en anglès amb grups reduïts d’alumnes. La seva presència continuada reforça el seu paper davant el grup i contribueix a crear un clima de confiança, imprescindible perquè l’alumne se senti a gust i participi activament en les activitats orals proposades. La coordinació amb els docents i la planificació de les intervencions setmanals de l’auxiliar són dues condicions per a una òptim funcionament de les classes de conversa. Aquestes giren entorn de temes treballats a classe, reforçant vocabulari i estructures gramaticals i practicant diferents funcions lingüístiques.

  • Projecte Aula de Natura

   El projecte AULA de NATURA proposa la incorporació de tecnologies i metodologies noves per assolir els objectius estratègics. La premissa fonamental és no solament treballar amb el que sap l’alumne sinó també aprofitar el que l’alumne sap fer amb el que sap. L’aprenentatge dels estudiants parteix d’activitats autèntiques o reals seguint la línia pedagògica “lerning by doing”. 

   L’Aula de Natura és un espai on els alumnes fan observació directa i pràctica del conreu de la terra treballant els continguts en tres vessants: l’hort escolar ecològic, el reciclatge i el compostatge. Mitjançant el conreu de plantes comestibles de clima mediterrani, de plantes ornamentals i de plantes aromàtiques i medicinals, els alumnes poden observar, experimentar i treballar el conreu ecològic sense ús de pesticides, herbicides ni adobs químics. Mitjançant el reciclatge aprenen a fer un món més sostenible, i amb el treball de l’estació meteorològica aprenen a veure com el temps i el clima determinen les produccions agràries.

   L’Aula de Natura constitueix un projecte nou que pretén ser una aportació més a l’educació integral dels nostres alumnes.

   Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi forma part de l’Agenda 21, un programa de l’Ajuntament de Barcelona que fomenta la implicació de les escoles en la construcció d’un món millor i més sostenible partint de la intervenció en l’entorn més immediat. www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/que-es-la21e

  • Projecte Erasmus+

   Sota el títol Friends in Europe els alumnes desenvolupen un projecte interdisciplinar que és l’eix central de la programació d’anglès de 6è EP.  Sempre amb l’anglès com a llengua  de comunicació, volem aconseguir dos objectius principals: conèixer la realitat cultural, social i educativa de les escoles  de l'aliança i fomentar la formació humana dels nostres alumnes partint del respecte, l’empatia i la tolerància vers altres cultures.

   Aquest any tots els alumnes participaran en un intercanvi virtual d’activitats que impliquen diverses àrees curriculars. Per aquells alumnes que ho desitgin, també oferim la possibilitat de fer una estada d’uns dies a l’estranger per a visitar una de les escoles i participar en el dia a dia amb alumnes de la seva edat.

  • Projecte Binding

   A Educació Primària, mitjançant el projecte BINDING incentivem la lectura en els nostres alumnes. Es tracta d’un mètode d’entrenament lector dissenyat per la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona i amb el suport i reconeixement del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. És una proposta que pretén un treball sistemàtic per entrenar la consciència fonològica, la descodificació de sons, el treball de la síl·laba i la memòria. Alhora, cerca un treball més global de la llengua tractant la gramàtica, el lèxic, l’expressió oral, l’estructura de la llengua i la comprensió lectora. L’entrenament també fomenta la participació, el treball entre iguals i individual amb sessions personalitzades, i l’autoregulació, augmentant la motivació dels alumnes.

   Els primers estudis del projecte BINDING demostren que els alumnes que duen a terme aquest programa obtenen millors resultats i evolució, no tan sols en la velocitat lectora, sinó també en la comprensió i l’enriquiment de la llengua en general.