Educació Infantil

Proporcionem als alumnes més petits experiències ajustades a les seves capacitats i potencialitats per tal que es vagin desenvolupant de manera integral.

A Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi, al llarg de l’etapa de l’Educació Infantil, ens proposem desenvolupar al màxim cadascuna de les intel·ligències múltiples dels infants. Aquest objectiu el portem a terme a partir de tres grans eixos: Descoberta d’un mateix i dels altres, que permet als petits adquirir més autonomia i identitat personal; Descoberta de l’entorn, que els ajuda a avançar en el seu procés de socialització, i Comunicació i llenguatges, per anar construint un pensament diferenciat i relacionat amb allò que els envolta.