Programes de formació

Existeixen Cicles Formatius de Grau Mitjà i d’altres de Grau Superior. La durada de cada cicle ve determinada per la seva naturalesa, la família a la qual pertany i els seus continguts. En general, un cicle pot durar entre 1.300 i 2.000 hores.